Bachovy esence

Dr. Edward Bach se jako lékař intenzivně zabýval důležitým tématem – vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší. Popsal 38 květů s přesným udáním účinků. Tím se jeho originální systém stal přístupným pro prevenci i samoléčbu velkého počtu lidí. Chápal nemoc jako výsledek nesprávného myšlení a konání a byl přesvědčen, že pokud odstraníme chyby na naší duchovní úrovni, nemoc automaticky vymizí.

Jedinečnost a přednost esencí spočívá hlavně v tom, že jsou jednoduché, netoxické a mohou je užívat lidi všech věkových kategorií. Bachovy esence je možné použít i pro zvířata a rostliny.

Bachovy esence pracují výhradně na emocionální úrovni. Tím, že vyrovnávají emocionální hladinu, působí pozitivně na tělo i duši.

Rozpoznávat své vlastní emoce, zážitky, prožitky i negativní vlastnosti je základem pro určení té pravé esence. Úspěšnost spočívá především v otevřenosti a upřímnosti k sobě samotnému, v ochotě převzít odpovědnost za svůj vlastní vývoj a zdraví.

„Nemoc těla tak, jak ji známe, je rezultátem, výsledkem, posledním stádiem něčeho, co je hluboce zakořeněno pod povrchem. Nemoc se projevuje na materiálně-tělesné úrovni, která je nejblíže úrovni mentální. Je zcela výsledkem konfliktu mezi naším duchovním a tělesným bytím. Jestliže mezi těmito dvěma aspekty vládne harmonie, těšíme se naprostému zdraví. Ale pokud mezi nimi vládne disharmonie, následuje to, co všichni známe jako nemoc.“

                                                                                                              Dr. Edward Bach

Bachovy esence v žádném případě nenahrazují odbornou lékařskou péči.

Rozdělení Bachových esencí

38 květových esencí dr. Bacha reprezentuje 38 negativních emocionálních stavů a nálad. Pro snadnější orientaci a hledání rozdělil dr. Bach těchto 38 stavů do sedmi skupin. Každá skupina reprezentuje jeden hlavní negativní postoj.

Strach

Strachy a obavy neznámého původu

Aspen

Strach ze známých věcí, např. pavouků, z létání…

Mimulus

Strach ze ztráty kontroly, že se mysl zblázní

Cherry Plum

Hluboké, velmi silné strachy, hrůza

Rock Rose

Strach a přehnané obavy o druhé

Red Chestnut

Nejistota

Hledání rady a potvrzení u druhých

Cerato

Nejistota, nerozhodnost

Scleranthus

Sklíčenost a poraženectví, malomyslnost

Gentian

Beznaděj, zoufalství, vzdává boj

Gorse

Pocit „pondělního rána“, duševní vyčerpání

Hornbeam

Nejistota ohledně správného životního úkolu

Wild Oat

Nezájem o své okolí

Zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost

Clematis

Uvěznění v minulosti, stesk po domově, nostalgie

Honeysuckle

Rezignace, apatie

Wild Rose

Nedostatek energie, pocit vyčerpání

Olive

Nechtěné myšlenky, samomluva

White Chestnut

Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny

Mustard

Neschopnost poučit se z chyb

Chestnut Bud

Osamělost

Hrdost, pocit nadřazenosti, pýcha

Water Violet

Netrpělivost

Impatiens

Sebestřednost, upovídanost

Heather

Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních

Ukrývání problémů za usměvavou tváří

Agrimony

Slabá vůle a ovlivnitelnost, podřízenost

Centaury

Ochrana před změnami a vnějšími vlivy

Walnut

Závist, žárlivost, pocity nenávisti

Holly

Skleslost nebo zoufalství

Nedostatek sebedůvěry

Larch

Výčitky, pocity viny

Pine

Přetíženost odpovědností

Elm

Extrémní vnitřní duševní útrapy, mentální úzkost

Sweet Chestnut

Následky šoku

Star of Bethlehem

Sebelítost, hněv na druhé, zatrpklost

Willow

Setrvalý boj i přes vyčerpanost

Oak

Pocity méněcennosti, pocity nečistoty

Crab Apple

Přílišná péče o druhé

Přivlastňování, sobecky panovačný

Chicory

Přílišné nadšení

Vervain

Silná dominance, nepružnost

Vine

Kritika a netolerance vůči ostatním

Beech

Nepružnost, sebezapření, sebepotlačení

Rock Water

Rescue Remedy - krizová esence

Kombinace několika květů, jedna z nejznámějších a nejpoužívanějších esencí. Pomáhá ve vypjatých situacích, kdy se ocitneme pod tíhou událostí. Může jít např. o různé úrazy, nehody, různé druhy šoku, nečekaná zpráva. V akutních stavech stresu, kdy se cítíme přetížení a emocionálně naprosto vypjatí např. před zkouškou, pohovorem, veřejným vystoupením. Rescue Remedy pomáhá toto napětí uvolnit.

Složení: Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose, Clematis


Kontakt

Lenka Vítková
Salon DIOSSA
Hrubého 11
612 00 Brno - Královo Pole
737 804 840
04337786


Přijímám platební karty